Febraur

Velkommen

Horsens Døveforening

Fredag d.08-02-2019 Debataften

Der var mødt 16 personer frem til debataften om hvad vi skulle lave fremover, der var mange udflugter både endags tur Weekend ophold og der var mange steder vi kan besøge og der også forslag om foredrag og underholdning bagefter var Døveforeningen vært med kaffe til medlemmerne.

Lørdag d.23-02-2019 generalforsamling i fælleshuset på Castberggård

Der var mødt 27 aktive medlemmer frem til generalforsamlingen der blev i fælleshuset på Castberggård, først bød formanden velkommen til medlemmerne og bød også Michael Olesen fra DDL velkommen også Mads Graversen som dirigent var han udpeget af Horsens døveforening derefter overlod han ordet Til Mads Graversen og som referent blev Anne Grethe Rasmussen valgt og som stemmetæller blev Jesper Vestergaard valgt, derefter gik vi til årsberetningen som formanden læste nogle punkter fra den blev godkendt, derefter blev regnskabet gennemgået og blev godkendt. Punkt 4 ingen forslag men Filip fortalte om hvad familiehjørnet havde lavet. Punkt 5 samme kontingent punkt 6. Bestyrelsen blev Formand Egon Thomsen genvalgt sekretær Anne Grethe Ras. var ikke på valg og Kasserer Aila Esgaard modtog genvalg og 1 repræsentant Ulla Kristensen vat ikke på valg og 2 repræsentant Filip Verhelst modtog genvalg 1suppleant Camilla Bang trak sig så Mogens Rasmusen blev 1 suppleant og som 2 suppleant blev Jesper Vestergård valgt og Revisor Thomas Knapp var ikke på valg og som revisor suppleant blev Jesper Vestergaard derefter var Horsens Døveforening vært med kaffe og fransbrød det var også øl og sodavand.